Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 3

Camillo Everardi dainavimo mokyklos tradicija Lietuvoje: principai ir archetipai, sklaida, paralelės | The tradition of Camillo Everardi’s school of singing in Lithuania: principles and archetypes, spread and parallels
Tamara VAINAUSKIENĖ

Tyrimo objektu pasirinkta Camillo Everardi dainavimo mokyklos tradicija Lietuvoje1. Šiuo straipsniu siekiama išaiškinti tarptautinę reikšmę turinčios mokyklos sąsajas ir sklaidą mūsų krašte, jos įtaką lietuvių akademinio dainavimo meno ir pedagogikos raidai. Todėl gilinamasi į mokyklos principus, kilmę, sklaidos Lietuvoje prielaidas, plitimo kiekybinį ir kokybinį aspektus. Apibrėžiamos tęstinumo ribos, lyginami mokyklai atstovavę ryškiausi pirmosios generacijos tenorai. Nagrinėjant temą remtasi archyviniais šaltiniais, garso įrašais, specialiąja literatūra,
autorės asmenine patirtimi. Taikomi istorinis, komparatyvinis, analitinis, audicinės analizės tyrimo metodai.

Raktažodžiai: Everardi dainavimo mokykla, bel canto tradicijos, lietuvių akademinio dainavimo menas, lietuvių dainavimo pedagogika, pirmieji lietuvių tenorai, Kipras Petrauskas, Juozas Babravičius, Aleksas Kutkus

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4