Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 3

Pedagoginis Nadios Boulanger fenomenas | Nadia Boulanger: a pedagogical phenomenon
Vita GRUODYTĖ

Nadia Boulanger – gerai žinoma bene visiems XX a. europinės tradicijos muzikams. Per 75 pedagoginės veiklos metus pas ją mokėsi daugybė studentų, atvykusių iš įvairiausių pasaulio kraštų. Dvi geografiškai svarbiausios grupės buvo iš Amerikos ir Rytų Europos. Ypatingas Boulanger bruožas, kad, pasiekusi pedagoginį apogėjų dar prieškariu, ji ir po karo net kelis dešimtmečius išliko populiari ir vertinama: iki gyvenimo pabaigos (1979) pas ją važiavo mokytis ne tik studentai, bet ir vaikai, pažinčių ratas buvo nepaprastai platus, taigi jos vardas yra susietas su daugeliu svarbiausių XX a. muzikos, meno ir kultūros atstovų.
Nepaisant legendinio Boulanger pedagoginio pripažinimo, pasiekusio ir Lietuvą (jos paskaitas tarpukariu lankė Antanas Račiūnas ir Jonas Nabažas, pokariu – iš Amerikos Algis Draugelis), lietuviškoje spaudoje nebuvo jokios išsamesnės studijos. Prancūzų spaudoje ilgą laiką apie ją taip pat buvo mažai rašoma. Galbūt dėl pačios diskretiškumo, galbūt dėl to, kad nemažai dokumentų apie jos šeimą buvo sunaikinta, o kai kurie tapo prieinami tik nuo 2007 m.
 Boulanger garsėjo estetinių pažiūrų pastovumu, kuris pokarinėje radikalių pokyčių epochoje dažnai buvo suvokiamas kaip konservatizmas. Ji buvo gana skeptiška muzikinėms madoms, ypač serializmui, kurį, kaip ir visas kitas sistemas, muzikine prasme laikė ribotu. Dėl šios priežasties Boulanger vertinta dvilypiai, kartais tiesiog radikaliai priešingai: vieni ja besąlygiškai žavėjosi (Leonardas Bernsteinas, Paulis Valéry), o kiti laikė savosios epochos nebeatitinkančia atgyvena (Edgaras Varèse’as).
Pateikiama pirmoji Lietuvoje apžvalginė studija apie Boulanger gyvenimą ir jos pedagoginę veiklą išryškinant sąlygas ir priežastis, kurių dėka ji tapo neabejotinu XX a. Paryžiaus muzikiniu traukos centru.

Raktažodžiai: Nadia Boulanger, Lili Boulanger, Paryžius, XX a. muzika, pedagogika, kompozicija, tradicija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4