Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 1

„Prawdziwe cacko architektury”. Kaplica p.w. Św. Jana Chrzciciela w Jabłonowie nad Niemnem | “True jewel of architecture”. St. John’s the Baptiste Chapel, Jabłonowo on Neman
Anna OLEŃSKA

Tekst dotyczy kaplicy dworskiej w Jabłonowie Litewskim, która została ufundowana ok. 1748 r. przez Józefa Aleksandra Jabłonowskiego przy jego nowej rezydencji w Wielkim Księstwie Litewskim, a w latach 70. XVIII w. uzyskała dekorację elewacji. Przedmiotem zainteresowania artykułu jest historia obiektu, mechanizmy fundacji magnackiej, problem wspólnego użytkowania obiektów sakralnych przez obrządek rzymskokatolicki i unicki oraz mechanizmy recepcji wzoru, jakim stał się późnobarokowy kościół Trójcy Świętej w Wołczynie i jego transpozycja w nową, wczesnoklasycystyczną „szatę” stylową w kaplicy jabłonowskiej.

: Józef Aleksander Jabłonowski, Jabłonów Litewski, Wołczyn, Wielkie Księstwo Litewskie, kaplica dworska, bazylianie, styl Ludwika XVI, rezydencja, dewastacja

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4