Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 2

Metaforų teatro pabaiga. Naujasis sceninis realizmas: kūnas ir vaizdas | The end of the theatre of metaphor. New stage realism: the body and the image
Rasa VASINAUSKAITĖ

Pastarojo dešimtmečio teatrinę praktiką galima pavadinti „tikrovės posūkiu“. Kalbama ne vien apie tradicinius ir naujus dokumentinio teatro modelius, tačiau ir tokias sceninės kūrybos ir raiškos priemones, kurios priartėja prie realistinės estetikos. Straipsnyje realizmo šiuolaikiniame teatre samprata grindžiama dokumentiškumo ir performatyvumo sąsajomis, naujojo realizmo ir metamodernizmo koncepcijomis.

Raktažodžiai: dokumentinis teatras, metamodernizmas, mimezis, performatyvumas, realizmas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4