Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 2

XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvių moterų teatro sąjūdis: moters reprezentacijos autentika ir stereotipai | Lithuanian women theatre movement in the late 19th c. – early 20th c.: authenticity and stereotypes in woman’s representation
Šarūnė TRINKŪNAITĖ

Straipsnio tikslas – remiantis feministinės teatro metodologijos įrankiais, permąstyti XIX a. pab. – XX a. pr. „lietuviškųjų vakarų“ sąjūdžio reikšmę: išskirti jame moterų teatro teritoriją ir išanalizuoti jos savitumą / nesavitumą – sceninės moters reprezentacijos diskursą organizavusių tradicinės (mylinčios, namų, šeimos) ir modernios (viešos, veiklios, aktyvios) moters įvaizdžių raiškoje atsispindinčią „moteriško balso“ autentikos ir jos neutralizacijos pastangų ambivalenciją, kurioje, paradoksaliai derėdamos, slypėjo ir feministinio lietuvių sąjūdžio, ir ne feministinio lietuvių teatro užuominos.

Raktažodžiai: „lietuviškieji vakarai“, nacionalinis sąjūdis, moteris / moterys, vyras / vyrai, feminizmas, moterų dramaturgija, moterų teatras, moters reprezentacija, herojė, tradicinė moteris, „naujoji moteris“

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4