Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 3

Klasikinės sarabandos bruožų modifikavimas J. S. Bacho Partitose klavyrui (BWV 825–839) | Modification of the features of the classical sarabande in J. S. Bach’s Partitas for claviers (BWV 825–839)
Audra VERSEKĖNAITĖ, Eglė MINČIŪNAITĖ

Baroko epochos žanrinėje hierarchijoje svariai įsitvirtinusi šokių siuita patyrė ilgą ir dinamišką formavimosi procesą, kol nusistovėjo Johano Jakobo Frobergerio siūlyta klasikinės šokių siuitos sudėtis. Nulemti geografinės plitimo trajektorijos, istorinės ir politinės situacijos, vyraujančių komponavimo principų ir tradicijų, kompozitorių asmeninės išmonės ar talento, senovinės siuitos šokiai patyrė ne vieną transformaciją, kol susiformavo kiekvienam šokiui būdingi bruožai. Vienu iš keturių pagrindinių siuitos šokių tapusi sarabanda gali būti įvardijama kaip bene ryškiausią žanrinę kaitą patyrusi siuitos dalis. Tai akivaizdu patyrinėjus vien tik Johano Sebastiano Bacho sarabandų kūrybinį palikimą: vienos Bacho sarabandos visiškai atitinka tradicinės šokių sarabandos formą ir būdinguosius bruožus (pvz., Sarabanda iš Prancūziškos siuitos Es-dur, BWV 815), kitos turi nebūdingą sarabandoms prieštaktį (beje, nė viena prieštakčio figūra nesikartoja) (pvz., Sarabanda iš Partitos e-moll, BWV 830); vienos jų – itin trumpos (pvz., Sarabandą iš I siuitos violončelei G-dur, BWV 1007 sudaro tik 2 periodai po 8 taktus), o kitos – labai išplėtotos (Sarabandoje iš Partitos fleitai a-moll, BWV 1013 pirmoji dalis trunka 16, antroji – 30 taktų). Tolimiausiu sarabandos evoliucijos tašku, labiausiai nutolusiu nuo pirmosios, ispaniškosios sarabandos ištakų, laikytinos Bacho Sarabandos iš šešių Partitų klavyrui. Tad šio straipsnio tikslas – atskleisti esmines sarabandos šokio žanrinės raidos tendencijas ir muzikos kalbos bruožus bei identifikuoti jos transformacijos dėsningumus Bacho Šešiose Partitose klavyrui (BWV 825–839).

Raktažodžiai: sarabanda, J. S. Bachas, Partita, šokių siuita, žanro metamorfozė Sarabandos

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4