Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2016 m. Nr. 2

XXI a. pirmųjų dešimtmečių Lietuvos baletas: žanro ir plastinės kalbos transformacijos
Helmutas ŠABASEVIČIUS

XX–XXI a. sandūroje baletas Lietuvoje išgyveno akivaizdžias tapatybės permainas, susijusias su sparčiai besikeičiančia visuomenine ir kultūrine situacija. Ir ankstesniaisiais savo vystymosi laikotarpiais dažniausia likdavęs novatoriškų meninių procesų ariergarde, šis menas privalėjo prisitaikyti prie naujų kultūrinių iššūkių, pirmiausia susijusių su teatrinių institucijų infrastuktūros kaita bei esminėmis spektaklio sampratos transformacijomis – meno kūrinys virto produktu, kuriam funkcionuoti prireikė naujų, iš ekonominės veiklos ateinančių veiksnių – vadybos, reklamos, rinkodaros. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti pokyčius XXI a. pirmojo dešimtmečio Lietuvos baleto repertuare, įvertinti jų mastą baleto kaip muzikos žanro, kaip teatro rūšies ir kaip plastinės bei estetinės struktūros sampratose. Daugiausia dėmesio skiriama originaliems1 pastatymams, kurie atspindi profesionaliosios teatrinės šokio kultūros permainas.

Raktažodžiai: baletas, choreografija, šiuolaikinis šokis

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4