Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2016 m. Nr. 3

Tarpukario Lietuvos operos kultūra Pierre’o Bourdieu socialinio lauko teorijos kontekste: aptariant Jurgio Karnavičiaus „Gražinos“ premjerą
Beata BAUBLINSKIENĖ

Tarpukario Lietuvos operinė kultūra nebuvo vienalytis fenomenas, greičiau – gana konfliktiška ir polemiška meninės produkcijos ir kritikos lauko sąveika. Jos centre atsidūrė Valstybės teatras, dosniai remiamas vyriausybės ir akylai stebimas kritikos – savotiško visuomenės balso. Kritika, skelbiama pagrindiniame šalies dienraštyje Lietuvos aidas (leistame Tautininkų sąjungos, nuo 1926 m. perversmo iki 1940 m. – valdančiosios Lietuvos Respublikos partijos), prilygo politinės galios lauko balsui, kuriam tad turėjo paklusti meno autonomijos principų bandantis siekti teatras ir jo produkcija. Tai, kad ilgai lauktos pirmosios Nepriklausomybės laikotarpiu sukurtos lietuviškos operos, Jurgio Karnavičiaus „Gražinos“, premjera 1933 m. Lietuvos aido kritiko Vlado Jakubėno buvo sutikta rezervuotai, byloja ne tik to laiko operinio gyvenimo nevienalytiškumą, bet ir vidines įtampas politinės galios lauke, kurios per kritiko tekstus buvo atspindėtos meno sferoje. Tradicinis muzikologijos kanonas nesuteikia reikalingų metodologinių prieigų išanalizuoti priežastis, kodėl „Gražina“ kritiko nebuvo pripažinta kaip „tikra“ tautinė opera; šiuo atveju susiduriame su opera kaip socialiniu fenomenu, o muzikologijos kanonas operos sąvoką suredukuoja iki „muzikos“ arba „muzikos kūrinio“ sensu stricto. Užtat ypač parankia tampa prancūzų sociologo Pierre’o Bourdieu (1930–2002) socialinio lauko teorija ir jos sąvokos. Publikacijos tikslas – taikant šias sąvokas išanalizuoti tarpukario Lietuvos operinės kultūros nevienalytiškumo, o konkrečiai – „Gražinos“ ir jos kompozitoriaus savotiško atmetimo oficialiosios kritikos lauke, priežastis.

Raktažodžiai: opera, Jurgio Karnavičiaus „Gražina“, Vladas Jakubėnas, muzikos kritika, socialinis laukas, Pierre’as Bourdieu

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4