Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2016 m. Nr. 3

Čiurlionio muzikinės kūrybos percepcija karo metais (1941–1944)
Vytautė MARKELIŪNIENĖ

Karo ir vokiečių okupacijos metais (1941–1944) kultūra, suvokiama kaip sąmoningas pasipriešinimas, tapo viena svarbiausių būties išraiškų. Įtempto dvasinio klimato sąlygomis plėtojosi ir muzikinis gyvenimas, kai kuriose srityse ypač aktyviai. Originalios lietuvių kompozitorių kūrybos karo metais būta nedaug, tačiau anksčiau sukurtąją liudijo simfoniniai, kameriniai koncertai. Šio laikotarpio koncertinio gyvenimo kontekstuose pastebimai skleidėsi ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba, dažniausia atstovaujama simfoninės poemos „Miške“ („Jūra“ neskambėjo nė karto). Simboliška, kad „Miške“ pradėjo ir pirmąjį karo metų koncertų sezoną Vilniuje 1941 m. rugsėjo mėnesį. Vėliau skambėjo ir dar keletą kartų.
Nagrinėjant Čiurlionio muzikinės kūrybos percepciją karo metais, svarbiu šaltiniu tampa amžininkų atsiminimai ir spauda, kuri į muzikinio gyvenimo įvykius atsiliepė labai aktyviai. To meto spaudos skiltyse, skirtose Čiurlionio muzikai, išsamios interpretacijos analizės nėra daug, o naujų kūrybos nagrinėjimų bemaž neaptiksime. Šio kompozitoriaus muzikos palikimo vertinimai karo metais veikiau skleidžiasi kaip po 1940–1941 m. sovietmečio patirties į kasdienį gyvenimą sugrįžtančios pastovios kultūros vertybės, garbingi praeities simboliai, kaip pasipriešinimo okupacijai ir tautinio identiteto gynybos

Raktažodžiai: karo ir vokiečių okupacijos metai, 1941–1944, M. K. Čiurlionis, simfoninė poema „Miške“, kultūrinė rezistencija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4